תקשורת מקדמת

ראיה - בית הספר לתקשורת מקדמת

תקשורת מקדמת

תכנית לטיפוח מסוגלות עצמית באמצעות מצלמת הוידיאו - "מסיפור חיים לסיפור וידאו" 
התכנית מותאמת לכיתות ה' - י"ב ומוכרת ע"י משרד החינוך

"תקשורת מקדמת" פועלת מאז שנת 2000 בעשרות מוסדות חינוך עם כ-10,000 תלמידים, וזכתה לתיקוף אקדמי בלעדי בהשיגה את עיקרי מטרותיה:

• טיפוח תחושת מסוגלות עצמית של התלמידים
• חיזוק היכולת לביצוע תהליכי רפלקציה אישיים
• צמצום התנהגויות סיכון וחיזוק החוסן האישי
• נוכחות רציפה והתמדה בהגעה לבית הספר 
• פיתוח עבודת צוות ומחוברות חברתית של התלמידים

את הקבוצות מובילים מנחים מוסמכים ממכללת סמינר הקיבוצים, שמגיעים עם הציוד הנדרש
סדנאות זהירים ברשת להורים ולילדים

קיבלנו מענק עבורך!
"מסיפור חיים לסיפור וידאו"

תכנית לטיפוח מסוגלות עצמית באמצעות מצלמת הוידיאו
בעלות שכולם מסוגלים

סדנאות תקשורת מקדמת

תקשורת מקדמת

Share by: